هیات مدیره دوره اول

مدیر عامل

  • آقای دکتر مهدی جوانمرد

رئیس هیات مدیره

  • دکتر حسن زیاری

نائب رئیس هیات مدیره

  • حجت الاسلام رحمان کمالی

خزانه دار

  • خانم شراره معدنیان

عضو اصلی هیات مدیره

  • آقای حسن توکلی گشنه

عضو علی البدل هیات مدیره

  • آقای مهندس مهدی نقی زاده

عضو علی البدل هیات مدیره

  • آقای دکتر محمد رضا مشکوه الدینی

بازرس اصلی هیات مدیره

  • آقای کمال ستوده

بازرس علی البدل انجمن

  • آقای حسین یوسفی
بستن منو